Trajnime, konsultime dhe debate me përfaqësues të shkollave dhe institucioneve lokale në Durres – Cdo fëmijë në shkollë

Plani i veprimit për fëmijë 2012-2015

“Varfëria e fëmijëve në Shqipëri” – Karta Raportuese Nr. 1

Fletëpalosje Vlorë

Fletëpalosje Kukës