Një diskutim rreth martesave të hershme.

Youtube link

Një artikull rreth “Observatorit për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve”.

CSF website link

Një artikull rreth martesave të hershme me Elma Tërshana, drejtore ekzekutive e “Observatori për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve”.

Youtube website link

Një artikull rreth martesave të hershme me Elma Tërshana, drejtore ekzekutive e “Observatori për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve”.

VOA website link

Një artikull rreth martesave të hershme me Elma Tërshana, drejtore ekzekutive e “Observatori për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve”.

ATA website link

Një artikull (në anglisht) me histori nga jeta me martesë të hershme dhe me varfërinë.

Faqja 1 e UNFPA

Faqja 2 e UNFPA 

Një artikull interviste e kryer nga Irena Shabani me një vajzë të re e cila tregon historinë e saj të jetës me martesë të hershme.

irenashabani.com

Artikulli në gazetën shqiptarja.com