Studime

Buxhetimi me rinine dhe per rinine ne Bashkine Pogradec
Fushatat e suksesshme në Shqipëri kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave, dhunës në familje dhe barazisë gjinore
Raport i mbledhjes së të dhënave sasiore dhe cilësore në fazën e Vlerësimit Afatmesëm
Raport mbi qytetet e sigurta
ETIKA E VIDEOKLIPEVE MUZIKORE DHE NDIKIMI TEK ADOLESHENTËT
Info grafikë mbi perceptimet mbi Dhunën ndaj Grave dhe Vajzave në Shqipëri
Fakte dhe Shifra per te rinjte ne Bashkine e Shijakut
Fakte dhe Shifra per te rinjte ne Bashkine e Ures Vajgurore
Fakte dhe Shifra per te rinjte ne Bashkine e Krujes
Perceptimet mbi Dhunën ndaj Grave dhe Vajzave në Shqipëri – Një përmbledhje krahasuese (Vlerësimi fillestar dhe afatmesëm)
Femijet ne Bashkine Shkoder
Raporti i monitorimit te angazhimeve per rinine nga Bashkia Tirane Shtator 2019
Raporti i monitorimit afatmesem
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Maliq
Manuali i trajnimit për monitorimin e fëmijëve jashtë sistemit arsimor dhe fëmijëve që rrezikojnë të braktisin shkollën
Botimi në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë i Urdhërit të përbashkët 3 Ministror Për identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të gjithë fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor
Lufta ndaj ngacmimit dhe ekstremizmit në sistemin arsimor në Shqipëri
Fact Sheet me gjetjet e anketimit me te rinjte e Bashkise se Maliqit
Fact Sheet me gjetjet e anketimit me te rinjte e Bashkise se Pogradecit
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Diber
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Lezhe
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Korce
Raport Teknik mbi Mbeshtetjen Financiare per regjistrimin ne shkolle te femijeve jashte shkolle
Udhezues per mesuesin kujdestar
Fact Sheet me gjetjet e anketimit me te rinjte e Bashkise se Dibres
Fact Sheet me gjetjet e anketimit me te rinjte e Bashkise se Lezhes
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Durres
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Permet
Analiza e buxhetimit per rinine ne Bashkine Fier
Analiza e buxhetimit me të rinjtë nga Bashkia e Shkodrës
Fact Sheet me gjetjet e anketimit me të rinjtë e Bashkisë së Korçës
TË RINJTË BASHKIA E DURRËSIT
TË RINJTË BASHKIA E FIERIT
TË RINJTË BASHKIA E PËRMETIT
Raport 2 Aspektet ligjore, sociale dhe praktikën gjyqësore të martesave nën moshë në Shkodër, Kukës, Tropojë, Lezhë, Pukë, Fier dhe Kavajë për periudhën 2011 – 2017
FUQIZIMI DHE ZGJERIMI I AKTIVITETEVE TË RRJETIT ZËRI I TË RINJVE: Bashkia Shkodër – Histori Suksesi
NJOFTIM PUBLIK Për zbatimin e projektit Shkollat si kundërshtarë të vijës së parë të ekstremizmit të dhunshëm
VLERËSIMI QYTETAR PER ADMINISTRATEN PUBLIKE TE QEVERISJES VENDORE-WeBER
Të drejtat e të rinjëve, Bashkia Shkodër
Të drejtat e të rinjëve, Bashkia Roskovec
Të drejtat e të rinjëve, Bashkia Belsh
Vlerësimi i aksesit në shërbime për migrantët e kthyer
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Diber
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Fier
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Kukes
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Roskovec
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Rrogozhine
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Vlore
Raport monitorues i kushteve dhe trajtimit në institucionet e ndalimit, paraburgimit dhe burgimit – Mars 2017
Të drejtat e fëmijëve, martesa nën moshë dhe roli i gjykatës
Zgjendrra e Lumturisë së Martesës së Hershme: Raste Studimore për Martesën e Hershme në Korçë dhe Vlorë
Dokumentimi Çdo fëmijë rom në kopsht
Raport Analitik Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre – llogaridhënia e zyrtarëve publikë
MARTESAT E HERSHME NË SHQIPËRI
Varferia e femijeve ne Shqiperi – Karta Raportuese Nr. 1
Mbrotja Sociale e Fëmijëve – 2010
Te drejtat e femijeve ne Shqiperi – 2009
Raport Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve