Entries by Observatori i te drejtave te femijeve

Beteja kundër Martesës së Fëmijëve

Martesa e fëmijëve është një shkelje e të drejtave të njeriut që ndikon negativisht në arsimin, shëndetin dhe mirëqenien e djemve dhe vajzave dhe zgjat vazhdimësinë e cikleve të varfërisë dhe pabarazisë. Observatori është entiteti i parë në Shqipëri që ka ngritur çështjen e martesave të fëmijëve dhe ka ndërmarrë katër vite angazhim intensiv në […]