Entries by

Ekspert për përmiresimin e programeve edukative mbi monitorimin dhe vlerësimin e programeve dhe politikave

Tiranë, më 20 Janar 2023   Thirrje për shprehje interesi- Ekspert për të prmirësimin e kurikulës mbi monitorimin dhe vlerësimin   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i […]

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI-EKSPERT PËR PËRMIRËSIMIN E KURIKULËS MBI MONITORIMIN DHE VLERËSIMIN

Tiranë, më 9 Janar 2023   Thirrje për shprehje interesi- Ekspert për të prmirësimin e kurikulës mbi monitorimin dhe vlerësimin   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është […]

Kërkesë Për Ofertë

Tiranë, më 02 Dhjetor 2022 “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve” është e interesuar që të punësoj Subjekt per Organizimin e Eventeve për zbatimin e Projektit me donator UNICEF Monitoring and Reporting on children rights for better policy option” .   Subjektet duhet të sigurojnë nevojat e mëposhtme : Qera Salle (6 […]

KËRKESË PËR OFERTË

Tiranë, më 01 Dhjetor 2022 “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve” është e interesuar që të punësoj Subjekt per Organizimin e Eventeve për zbatimin e Projektit me donator UNICEF “ I am Young and my voice matter” .   Subjektet duhet të sigurojnë nevojat e mëposhtme : Moderator (50 Aktivitete) Sherbim Transporti […]

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI-EKSPERTË PËR TË ANALIZUAR DHE INTERPRETUAR TREGUESIT E PRIVIMIT TË FËMIJËVE

Tiranë, më 16 Nëntor 2022   Thirrje për shprehje interesi- Ekspertë për të analizuar dhe interpretuar treguesit e privimit të fëmijëve   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është […]

Thirrje per shprehje interesi-ICT Consultant

Tiranë, më 1 nëntor 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspert, person fizik, ose person juridik.   Titulli i punës: Konsulent IT për mësuesit […]

Thirrje per shprehje interesi-Consultant assistant

Tiranë, më 1 nëntor 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë një ekspert, person fizik, ose person juridik.   Titulli i punës: Asistent Konsulent për […]

Thirrje per shprehje interesi-Monitoring and Evaluation consultants

Tiranë, më 1 nëntor 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.   Titulli i punës: Konsulentë Monitorimi dhe Vlerësimi […]

Prokurim materialesh në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and Reporting on children rights for better policy option”

Informacion i përgjithshëm   Kërkesa për oferta realizohet nga “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe te Rinjve” (Observatori), me adresë: Rruga “Brigada e VIII” Pall. LID, Kt. 1, Z. 1, Tirana, Albania, Tiranë,   Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve (Observatori) në Shqipëri është një entitet jo-qeveritar i themeluar në vitin […]

RIPUBLIKUAR-THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI- EKSPERTË PËR TË PËRGATITUR EU INDEKS

Tiranë, më 25 Tetor 2022   Thirrje për shprehje interesi- Ekspertë për të përgatitur EU Indeks “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i interesuar të përfitojë shërbim për […]