Observatori për të Drejtat e Fëmijëve

Observatori për të drejtat e fëmijëve është një shoqatë e krijuar në 2009 si një rrjet civil i shoqërisë me qëllimin për të vëzhguar situatën e fëmijëve në vend.
© Copyright - Observator.org.al