Entries by

Thirrje për pjesëmarrës – Ide promovuese nga të rinjtë

Thirrje për pjesëmarrës Ide promovuese nga të rinjtë Afati: 27 Janar 2023 Ju njoftojmë se “Observatori për të drejtat e të Rinjve dhe Fëmijëve” në partneritet me zyrën e UNICEF në Shqipëri ka hapur thirjen për të rinj pjesëmarrës në dhënien e ideve inovative/ promovuese. Kjo thirrje është e hapur në kuadër të promovimit të […]

Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë

REGJISTRIMI I NXËNËSVE NË KLASËN E PARË   Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë bëhet në përputhje me nenin 13 të Kreut IV, “Arsimi bazë”, të Dispozitave Normative për sistemin arsimor parauniversitar, 2013, të ndryshuara.     Procedurat e regjistrimit të nxënësve në klasën e parë Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë të […]

OBSERVATORI PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE DHE TË RINJVE

OBSERVATORI PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE DHE TË RINJVE Tashmë, Observatori për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve (Observatori) do të prezantohet  në shoqerinë  shqiptarë si një strukture e cila  do të monitorojë dhe të drejtat e të rinjve në Shqipëri. Misioni ynë është të garantojmë zbatimin e të drejtave të fëmijëve dhe të […]

ME ZËRIN E TË MITURVE TË PRIVUAR NGA LIRIA

Fatkeqësisht, sot nëpër botë ka fëmijë të privuar nga liria, sepse ata janë në konflikt me ligjin dhe numri i tyre vlerësohet të jetë rreth një milion. Shqipëria, vendi i cili është në qendër të vëmendjes së këtij raporti, ka pjesën e vet të fëmijëve të privuar si pasojë e të qënit në kontakt me […]

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori) dhe Shkolla e Magjistraturës

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori) dhe Shkolla e Magjistraturës realizuan takimin prezantues të gjetjeve paraprake mbi analizën e aspekteve ligjore dhe praktikën gjyqësore të martesave nën moshë në 7 Gjykata në vend. Me mbështetjen e Fondit Kanadez për Iniciativat Lokale (CFLI) dhe Qeverisë Australiane, është zbatuar nisma “Zbatimi i mekanizmave ligjore si një […]

WeBER

NISMA WeBER Qytetari thotë fjalën e tij për efiçencën e Administratës Publike në nivel vendor   Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori) në kuadrin e Reformës në Administratën Publike (RAP) po zbaton nismën “WeBER” me temë “Monitorimi i efektivitetit të përformancës së administratës së qeverisjes vendore nëpërmjet vlerësimit të opinionit të qytetarit”. Kjo nismë […]