Entries by Observatori i te drejtave te femijeve

Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë

Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë bëhet në përputhje me nenin 13 të Kreut IV “Arsimi bazë” i Dispozitave Normative për sistemin arsimor parauniversitar, 2013. Procedurat e regjistrimit të nxënësve në klasën e parë Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë të arsimit bazë për vitin e ri shkollor bëhet në dy javët e […]

Vlerësimi i aksesit në shërbime për migrantët e kthyer

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori), me mbështetjen e Agjensisë Austriake për Zhvillim (ADA), ka zbatuar gjatë periudhës Mars – Maj 2017, në qarkun e Dibrës, Fierit dhe Tiranës, nismën “Hartëzimi i Emigrantëve të kthyer shqiptarë (fokus i veçantë mbi fëmijët dhe familjet e tyre)”. Duke besuar se emigrantët e kthyer janë një grup […]

Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijet#InvestojmePerFemijet

Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijet#InvestojmePerFemijet Çmimi “Punonjësi i vitit për mbrojtjen e fëmijëve” dhe “Organizata e vitit për Mbrojtjen e fëmijëve” Ky çmim ka si qëllim të vlerësojë kontributin e jashtëzakonshëm që individë apo organizata japin për fëmijët, në mënyrë që ata të jetojnë të mbrojtur nga cdo formë e dhunës – duke […]

Event prezantues i raportit mbi martesat nën moshë

Tiranë, 10 Mars 2017 Observatori në partneritet me Fondin Kanadez për Iniciativat Lokale (CFLI), realizuan takimin prezantues të raportit mbi aspektet ligjore, praktikën gjyqësore dhe çështjet sociale të martesave nën moshë në Korçë dhe Pogradec për periudhën 2011 – 2016. Observatori me mbështetjen e CFLI ka zbatuar nismën “Parandalimi i martesave të hershme në fuqizimin […]