Entries by

Term of Reference – Expert

Posted on: January 10, 2024 Deadline: February 02, 2024 Title/Subject: Observatory issues a call for expertise in various program areas and invites experts to express their interest by (was January 25, 2024), extended to February 02, 2024 The Observatory for the Rights of Children and Youth (Observatory) was established as a UNICEF program in Albania […]

Ripublikim-Ekspert për përmiresimin e programeve edukative mbi monitorimin dhe vlerësimin e programeve dhe politikave

Tiranë, më 27 Janar 2023   Thirrje për shprehje interesi- Ekspert për të përmirësimin e kurrikulës mbi monitorimin dhe vlerësimin   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i […]

Thirrje per shprehje interesi-ICT Consultant

Tiranë, më 1 nëntor 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspert, person fizik, ose person juridik.   Titulli i punës: Konsulent IT për mësuesit […]

Thirrje per shprehje interesi-Consultant assistant

Tiranë, më 1 nëntor 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë një ekspert, person fizik, ose person juridik.   Titulli i punës: Asistent Konsulent për […]

Thirrje per shprehje interesi-Monitoring and Evaluation consultants

Tiranë, më 1 nëntor 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.   Titulli i punës: Konsulentë Monitorimi dhe Vlerësimi […]

Thirrje per shprehje interesi-Facilitator fee

Tiranë, më 19 shtator 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.   Titulli i punës: Facilitatorë për facilitimin e […]

Thirrje per shprehje interesi-Trainer fee

Tiranë, më 19 shtator 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.   Titulli i punës: Trajnerë për trajnimin e […]

Thirrje per shprehje interesi-Expert to facilitate the data collection for NEET

Tiranë, më 1 shtator 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.   Titulli i punës: Ekspertë për lehtësimin e […]

Thirrje per Ekspert për realizimin e anketimeve me të rinjtë dhe administratën publike NEET

Tiranë, më 1 shtator 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë 1 ekspert, person fizik, ose person juridik. Titulli i punës: Ekspert për realizimin […]