Entries by

Ripublikim-Ekspert për përmiresimin e programeve edukative mbi monitorimin dhe vlerësimin e programeve dhe politikave

Tiranë, më 27 Janar 2023   Thirrje për shprehje interesi- Ekspert për të përmirësimin e kurrikulës mbi monitorimin dhe vlerësimin   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Monitoring and reporting on children rights for better policy options” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri është i […]

Thirrje per shprehje interesi-ICT Consultant

Tiranë, më 1 nëntor 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspert, person fizik, ose person juridik.   Titulli i punës: Konsulent IT për mësuesit […]

Thirrje per shprehje interesi-Consultant assistant

Tiranë, më 1 nëntor 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë një ekspert, person fizik, ose person juridik.   Titulli i punës: Asistent Konsulent për […]

Thirrje per shprehje interesi-Monitoring and Evaluation consultants

Tiranë, më 1 nëntor 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.   Titulli i punës: Konsulentë Monitorimi dhe Vlerësimi […]

Thirrje per shprehje interesi-Facilitator fee

Tiranë, më 19 shtator 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.   Titulli i punës: Facilitatorë për facilitimin e […]

Thirrje per shprehje interesi-Trainer fee

Tiranë, më 19 shtator 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.   Titulli i punës: Trajnerë për trajnimin e […]

Thirrje per shprehje interesi-Expert to facilitate the data collection for NEET

Tiranë, më 1 shtator 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” realizuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë ekspertë, persona fizik, ose persona juridik.   Titulli i punës: Ekspertë për lehtësimin e […]

Thirrje per Ekspert për realizimin e anketimeve me të rinjtë dhe administratën publike NEET

Tiranë, më 1 shtator 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë 1 ekspert, person fizik, ose person juridik. Titulli i punës: Ekspert për realizimin […]

Thirrje Ekspert për Desk review NEET

Tiranë, më 1 shtator 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve”, në kuadër të zbatimit të projektit “Reaching the unreached!” të zbatuar në partneritet me UNICEF në Shqipëri, është i interesuar të angazhojë 1 ekspert, person fizik, ose person juridik. Titulli i punës: Ekspert për Desk […]