Fillimi i vitit shkollor 2015-2016

Shpërndarja e teksteve falas dhe debate mbi fëmijët Rom dhe Egjiptian në vitin shkollor 2015-2016

“Varfëria e fëmijëve në Shqipëri” – Karta Raportuese Nr. 1

Fletëpalosje Vlorë

“Raport Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve”

“Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 2009”

Observatori Vlorë – 20 nëntor 2011

Në kuadër të 20 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, Observatori Vlorë në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës, Qarkun Vlorë, Terre des Hommes, Qëndrën Kulturore të Fëmijëve, Shoqatën e të Verbërve dhe Qëndrën Aulona, organizuan veprimtari me qëllim kryesor ndërgjegjësimin e fëmijëve, institucioneve të lidhur me ta dhe të gjithë komunitetit në lidhje me respektimin e të drejtave të fëmijëve. Veprimtaria konsistoi në një koncert të organizuar për fëmijët ku pjesëmarrës ishin nxënës të shkollave të ndryshme. Këto aktivitete vazhduan edhe në Bashkinë dhe Qarkun e Vlorës.
Në përfundim të kësaj veprimtarie, fëmijët u shprehen entuziast dhe organizatorët gjithashtu, duke shprehur interesin për të organizuar dhe veprimtari të tjera në të ardhmen.