Shkelqim Muça

Shkelqim Muça

Ekspert i ODF - Kukës

Shkëlqim Muça ka lindur në Kukës në vitin 1971. Është diplomuar në Universitetin “Luigj Gurakuqi” në Shkodër, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Administrim-Biznes. Ka një eksperience pune disa vjeçare ne administratën publike dhe institucione financiare. Që nga viti 2009 është angazhuar me shoqërinë civile në programe të ndryshme për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës. Shkëlqimi ka qenë pjesë e grupeve të punës për përgatitjen e një sërë studimesh; Ndër me kryesoret përmendim: Raportet për realizimin e të drejtave të fëmijëve në vitet 2009-2010-2011; Situata e përgjithshme e Armëve të vogla dhe të lehta dhe municioneve në Shqipëri1997 – 2009, publikuar në vitin 2010.

Gjithashtu ai ka bashkëpunuar me institucione të ndryshme kërkimore si IDRA, QKSC etj. kërkime të cilat kanë pasur në fokus probleme të ndryshme sociale. Është anëtar i komiteteve të ndryshme që kanë në fokus mbrojtjen e fëmijëve.