Ina Zallemi

Eksperte e ODF - Korçë

Ina Zallemi diplommuar për studimet e përgjithshme universitare « Drejtësi sociale dhe Shkenca Politike dhe Sociale në degën Administrim Ekonomik dhe Social » pranë Universitetit Paris 1 Panthéon Sorbonne 2007-2009. Në vitin 2009-2010 ka përfunduar bachelor për « Drejtesi sociale, Shkenca Politike në degën Administrim Ekonomik dhe Social » pranë Universitetit Paris 1 Panthéon Sorbonne. Në vitin 2010-2011 ka përfunduar mastër për « Drejtësi pune, Shkenca politike dhe organizim i burimeve njerëzore » pranë Universitetit Paris 1 Panthéon Sorbonne. Në vitin 2011-2012 ka përfunduar master për koordinim të politikave sociale pranë « Universitetit Paris 1 Panthéon Sorbonne ». Në vitin 2013 dhe ne vazhdim.po mbron doktoraturën me temë : « Elaborim dhe implementim i politikave për fëmijët » pranë Institutit të Studimeve Europjane Tiranë.
Ina Zallemi ka eksperienca të punës vullnetare (2010-2012) pranë një OJQ-je « EMMAÜS France dhe Armée du Salut » që ushtron aktivitetin e saj në ndihmë të personave vulnerabel. Korrik-Shtator 2011 ka bërë stazh pune si administratore në Sekretariatin e Konventës në luftën kundër shfrytëzimit të qenieve njerzore. Shtator 2011-Maj 2012 ka qënë asistente pedagoge pranë « Univesitetit Paris 1 Panthéon Sorbonne » dega Administrim Ekonomik dhe Social.Tetor 2012 ka punuar si pedagoge pranë « Universitetit « F. S.Noli » Korçë. Tetor 2013 dhe në vazhdim ka qënë sekretare nderi pranë «Aleances Franceze » Korçë.