Elona Mustafaraj

Elona Mustafaraj

Eksperte e ODF - Elbasan

Elona Mustafaraj ka përfunduar studimet në vitin 2007 në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Shkencave Sociale, në profilin Psikolog Shkollor dhe Organizimi. Në vitin 2013 ka përfunduar studime Master në Këshillim Psikologjik. Gjatë këtyre viteve ka punuar si : Instruktore e Operatorit Social, psikologe në Qendren e Rehabilitimit të Verbërve dhe në disa projekte të shoqërisë civile. Prej vitit 2008 punon si asistente pedagoge pranë departamenti të Psikologjisë, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, në universitetin “Aleksandër Xhuvani”.

Bashkëautore e botimeve “Operatori Social”, “Udhërrëfyes për zbatimin e strategjisë kombëtare në kuadër të Dekadës Rome” dhe “ Praktikat më të mira të rehabilitimin me bazë komunitare”.

Gjithashtu pjesëmarrëse dhe referuese e disa artikujve në konfernca kombëtare dhe ndërkombëtare.