Tiranë, më 20 Maj 2022

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjëve” është i interesuar të punësojë 1 ekspert, person fizik, ose person juridik “Për përgatitjen e një factsheet me të dhëna statistikore mbi tregues për fëmijët në Bashkinë … Lexoni më shumë

Fletëpalosje për qarkun Tiranë

[book id=’13’ /]