Plani i veprimit për fëmijë 2012-2015

Fillimi i vitit shkollor 2015-2016

“Varfëria e fëmijëve në Shqipëri” – Karta Raportuese Nr. 1

“Raport Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve”

“Të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, 2009”

Observatori Lezhe – Veprimtari

31 Janar 2012, – Ceremonia e hapjes se zyres se „Observatorit per te Drejtat e Femijeve“. Aleanca per Femijet ne Shqiperi me mbeshtetjen e UNICEF-it zhvilluan aktivitetin e hapjes dhe lançimit te Zyres se Observatorit te Drejtave te Femijeve ne Qarkun Lezhe.

Aktiviteti u zhvillua ne ambientet e salles se biblotekes se qytetit “At Gjergj Fishta“dhe qene te pranishem 54 persona. Ne kete aktivitet moren pjese nje sere personalitete te rendesishme te jetes politike, shoqerore e kulturore te qarkut te Lezhes .Ishin te pranishem Kryetari i Keshillit te Qarkut Pashk Gjoni, Prefekti i Qarkut Pal Dajçi, Drejtoresha e DAR Shpresa Hoxhaj.Drejtori i DRSSSH Gjergj Lulaj, Kryetaret e shume bashkive dhe komunave te qarkut ku mund te permendim Milot, Fushe Kuqe, Shenkoll, Zejmen , Balldre, Rubik, Kolsh, Kallmet. Ndersa njesite e tjera vendore pothuase te gjitha kishim perfaqesuer kryesisht nenkryetaret e bashkive ose komunave. Ne takim kishte perfaqesues edhe te Drejtorise se Pergjithshme te Policise, nga DSHP, drejtues te gjimnazit“Hydajet Lezha“, te shkolles se Bashkuar Balldre “Karl Gega“, shkolles 9-vjecare “Nene Tereza“. Ishin te pranishem gjithashtu edhe prefaqesues te “Qeverise se nxenesve“ te shkollave te ndryshme si dhe perfaqesues te organizatave te tjera si Worl Vision.

Ne takim u vleresua hapja e Observatorit te Drejtave te Femijeve dhe u shprehen se ishin te gatshem vazhdonin te bashkepunonin dhe te mbeshtesin zyren me te gjitha menyrat e mundeshme kur ajo te kete nevoje .

Te pranishmit falenderuan Aleancen per Femije ne Shqiperi per kete zyre qe tashme do jete nje dere e hapur per te gjithe personat apo institucionet qe kerkojne bashkepunim dhe mbeshtetje te dy-anshme.