Entries by

Dita Portokalli në Kuvendin e Shqipërisë

Dita Portokalli në Kuvendin e Shqipërisë Nxënëset/it e shkollave të Tiranës dhe studentet/ët e Universitetit të Arteve, nga Kuvendi i Shqipërisë nxisin politikëbërëset/it dhe shoqërinë shqiptare, në veçanti djemtë dhe burrat, për të luftuar dhunën me bazë gjinore dhe atë në familje, si dhe diskriminimin e grave dhe vajzave në Shqipëri. Tiranë, 6 mars 2015, […]

Nisma “Cdo fëmijë Romë në kopësht”

Suksese të tjera të arritura nga zbatimi i kësaj nisme në vitin e parë tij (Tetor 2013 – Tetor 2014), janë dhe 184 fëmijë Romë të vaksinuar, 44 fëmijë të regjistruar në Gjendjen Civile dhe 74 fëmijë (të moshave të ndryshme) të regjistruar në arsimin e detyruar, në nivel kombëtar.

DEKLARATË PUBLIKE

Mbi rastin e tentativës për abuzim seksual të një vajze 14 vjeçare nga ana e sekretarit të deputetit Koço Kokëdhima në qytetin e Sarandës. Organizatat që vëzhgojnë dhe mbrojnë të drejtat e fëmijëve në vend, e vlerëson ngjarjen e ndodhur si një rast flagrant të shkeljes të të drejtave themelore të fëmijëve, si dhe një […]