Meet the Team behind the Observatories

Staf-Elma_Tershana

Elma Tershana, PhD (c)

Executive Director

Observatori per te Drejtat e Femijeve,
Bulevardi “Bajram Curri”, Pall “Agimi”
Shk 5, Ap 81, Tirane, Albania 

Staf-Elma_Tershana

Eridjona Vallja

National Program Manager

Observatori per te Drejtat e Femijeve,
Bulevardi “Bajram Curri”, Pall “Agimi”
Shk 5, Ap 81, Tirane, Albania 

Staf-Julia-Alushi

Julia Alushi

National Data Administrator

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
Bulevardi “Bajram Curri”, Pallatet “Agimi”
Shkalla 5, Ap. 81
Tirana, Albania

Staf-Arsa_Agalliu

Zana Kondi

Regional Expert – Tirana district

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
Bulevardi “Bajram Curri”, Pallatet “Agimi”
Shkalla 5, Ap. 81
Tirana, Albania

foto_Regana

Regana Hysenbelli

Regional Expert – Durrës district

Lagjia 2 Sheshi Liria, Këshilli i Qarkut Durrës
Durrës

Staf-Elona_Mustafaraj

Elona Mustafaraj

Regional Expert – Elbasan district

Rruga Ramazan Sina,
Ish Kinema Vullnetari.
Elbasan

Staf-Ina_Zallemi

Ina Zallemi

Regional Expert – Korçë district

Godina e ish-Gjykatës,
Bashkia Korçë

Staf-Shkelqim_Muca

Shkëlqim Muça

Regional Expert – Kukës district

Lagja 5.
Sheshi Skenderbej,
Këshilli Qarkut Kukës

Marjan Ndoci

Regional Expert – Lezhë district

Sheshi”Skenderbeu”
Godina e Prefektit, Kati I
Lezhe

Migena Vallja

Regional Expert – Fier district

Lagja “Kastriot”,
Brigada e XI-të sulmuese,
Bashkia Fier

Staf-Verdi Shehu

Verdi Shehu

Regional Expert – Dibër district

Bulevardi “Elez Isufi”,
Qendra e Biznesit, kati III
Peshkopi

Staf-Lindita_Luzo

Lindita Luzo

Regional Expert – Gjirokastër district

Lagjia Palorto,
Lagja “11 Janari“ Rruga Papavangjeli,
Gjirokaster

Albana Kastrati

Regional Expert – Shkodër district

Shkoder