Term of Reference – Expert

Posted on: January 10, 2024 Deadline: February 02, 2024 Title/Subject:…

Thirrje per shprehje interesi-ICT Consultant

Tiranë, më 1 nëntor 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori…

Thirrje per shprehje interesi-Consultant assistant

Tiranë, më 1 nëntor 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori…

Thirrje per shprehje interesi-Monitoring and Evaluation consultants

Tiranë, më 1 nëntor 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori…

Ripostim Njoftim per Ofrim Sherbimi

Tiranë, më 03 Tetor 2022    “Observatori për të…

Thirrje per shprehje interesi-Facilitator fee

Tiranë, më 19 shtator 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori…

Thirrje per shprehje interesi-Trainer fee

Tiranë, më 19 shtator 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori…

Thirrje per shprehje interesi-Expert to facilitate the data collection for NEET

Tiranë, më 1 shtator 2022   Thirrje për shprehje interesi   “Observatori…