Studime

Vlerësimi i aksesit në shërbime për migrantët e kthyer
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Diber
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Fier
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Kukes
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Roskovec
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Rrogozhine
Dokument i politikave vendore për fëmijërinë e hershme Çdo fëmijë rom në ciklin parashkollor, Bashkia Vlore
Raport monitorues i kushteve dhe trajtimit në institucionet e ndalimit, paraburgimit dhe burgimit – Mars 2017
Të drejtat e fëmijëve, martesa nën moshë dhe roli i gjykatës
Zgjendrra e Lumturisë së Martesës së Hershme: Raste Studimore për Martesën e Hershme në Korçë dhe Vlorë
Dokumentimi Çdo fëmijë rom në kopsht
Raport Analitik Pjesëmarrja aktive e të rinjve për prioritetet dhe interesat e tyre – llogaridhënia e zyrtarëve publikë
MARTESAT E HERSHME NË SHQIPËRI
Varferia e femijeve ne Shqiperi – Karta Raportuese Nr. 1
Mbrotja Sociale e Fëmijëve – 2010
Te drejtat e femijeve ne Shqiperi – 2009
Raport Alternativ i Konventës së OKB-së për të Drejtat e Fëmijëve