Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijetLexoni më shumë

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve në partneritet me Fondin Kanadez për Nismat Vendore organizuan konferencën mbi realitetin shqiptar të martesave nën moshë duke theksuar domosdoshmërinë për ndërhyrje. Problemet dhe vështirësitë që mbart një … Lexoni më shumë

Tiranë, 27 janar 2016

Workshop dhe Debate

Çdo fëmijë në shkollë- Faza II

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Ministria e Arsimit dhe Sportit në … Lexoni më shumë

Situata në zonat e … Lexoni më shumë

25 Shtator 2015

Fletëpalosje për qarkun Vlorë