Tiranë, më 19 Maj 2017

Njoftim për Publikim

“Observatori për të Drejtat e Fëmijëve” fton të gjithë operatorët ekonomikë që ofrojnë shërbime  publikimi për artikujt e specifikuar si më poshtë:

Ligjin … Lexoni më shumë

Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijetLexoni më shumë


[av_image … Lexoni më shumë

Tiranë, 10 Mars 2017

Observatori në partneritet me Fondin Kanadez për Iniciativat Lokale (CFLI), realizuan takimin prezantues të raportit mbi aspektet ligjore, praktikën gjyqësore dhe çështjet sociale të martesave nën moshë në Korçë dhe Pogradec për periudhën 2011 – 2016. … Lexoni më shumë

Tiranë, 16 Dhjetor 2016

Tryezë diskutimi mbi raportin “Me zërin e të miturve të privuar nga liria”

Avokati i Popullit, në bashkëpunim me Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve dhe UNICEF lancuan raportin “Me zërin e të miturve të privuar nga liria – … Lexoni më shumë

Fletëpalosje për qarkun Tiranë