Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijetLexoni më shumë

Tiranë, 27 janar 2016

Workshop dhe Debate

Çdo fëmijë në shkollë- Faza II

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Ministria e Arsimit dhe Sportit në … Lexoni më shumë

25 Shtator 2015

22 Shtator 2015

Në kuadër të 20 Nëntorit, Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, zyra e Aleancës për të Drejtat e Fëmijëve në qarkun e Gjirokastrës organizoi veprimtarinë me temë “Mesazh për respektimin e të drejtave të fëmijëve”. Pjesëmarrës në këtë veprimtari ishin përfaqësues nga Drejtoria Arsimore Rajonale … Lexoni më shumë

Fletëpalosje për qytetin e Gjirokastrës