Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijet#InvestojmePerFemijet
Çmimi “Punonjësi i vitit për mbrojtjen e fëmijëve” dhe
“Organizata e vitit për Mbrojtjen e fëmijëve”

Ky çmim ka si qëllim të vlerësojë kontributin e jashtëzakonshëm që individë apo … Lexoni më shumë

11 Janar 2016

Nga fillimet e vitit 2016, Shqipëria ka kaluar një situatë të përmbytjeve e cila zgjati pothuajse 1 javë. I gjithë vendi dhe gjithë krahinat ishin të përfshirë në një situatë të përmbytjeve që prekën familjet, bujqësinë dhe blegtorinë. Kohët e fundit Shqipëria ka kaluar situatën e përmbytjeve shumë shpesh, dhe kjo është hera e tretë që nga 2015, duke përmendur këtu përmbytjet të cilat kanë ndodhur në shkurt dhe në tetor 2015, dhe Observatori ka nxjerrë të dhëna  rreth situatës, të cilat ju mund të gjeni në … Lexoni më shumë

Tiranë, 27 janar 2016

Workshop dhe Debate

Çdo fëmijë në shkollë- Faza II

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Ministria e Arsimit dhe Sportit në partneritet me UNICEF- Shqipëri kanë realizuar Workshopin në kuadër të zbatimit të nismës “Çdo fëmijë në shkollë”.

Nisma “Çdo fëmijë në Shkollë” po realizohet nën vëmendjen e MAS, në partneritet me UNICEF dhe po zbatohet nga Observatori … Lexoni më shumë

Situata në zonat e përmbytura në Vlorë, Fier, Berat dhe Korçë dhe nevoja për ndërhyrje

Monitorimi i situatës nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve

16 Tetor 2015

25 Shtator 2015

Plani i Veprimit për Fëmijë 2012 – 2015, është një dokument i fokusuar tek bashkëpunimi ndërmjet aktorëve të ndryshëm qeveritarë, donatorëve, shoqërisë civile dhe komunitetit, për marrjen e vendimeve të orientuara drejt respektimit të të drejtave të … Lexoni më shumë

Fletëpalosje për qytetin e Fierit