Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijet#InvestojmePerFemijet

Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijet#InvestojmePerFemijet
Çmimi “Punonjësi i vitit për mbrojtjen e fëmijëve” dhe
“Organizata e vitit për Mbrojtjen e fëmijëve”

Ky çmim ka si qëllim të vlerësojë kontributin e jashtëzakonshëm që individë apo organizata japin për fëmijët, në mënyrë që ata të jetojnë të mbrojtur nga cdo formë e dhunës – duke promovuar shëmbuj pozitivë dhe frymëzues.

Çmimi do të jepet çdo vit më 1 Qershor, duke shënuar kështu fillimin e një tradite vjetore.

Kriteret për Çmimin “PROFESIONISTI i VITIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËS”

1. Të jetë punonjës i njësisë së mbrojtjes së fëmijëve dhe të ketë me shumë se 5 vite eksperience pune.
2. Të ketë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna, abuzimi, neglizhimi apo shfrytezimi duke sjellë ndryshime në jetën e femijëve dhe familjeve.
3. Të ketë menaxhuar një numër të konsiderueshëm rastesh, duke zbatuar në mënyrë cilësore procedurat e menaxhimit të rastit.
4. Të jetë aktiv dhe të ketë bashkëpunuar me aktorë të sektorëve të ndryshëm publik, privat, donatorë, OJF dhe komunitetin për ndërgjegjësimin e publikut përsa i përket çështjeve të mbrojtje së fëmijëve.

Kriteret për Çmimin “OJF E VITIT PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE” (organizatë jo-fitimprurëse)
1. Të jetë OJF e regjistruar në Republikën e Shqipërisë prej më shumë se 5 vitesh.
2. Të ketë në fokus të punës të drejtat e fëmijëve dhe të jetë shquar në punën për mbrojtje të fëmijëve nga abuzimi, shfrytëzimi, dhuna, apo neglizhimi.
3. Të ketë ofruar mbështetje për komunitetin dhe të ketë kontribuar në ngritjen e kapaciteteve të institucioneve publike dhe/ose ofruesve të shërbimeve për fëmijë.

Çmimi do të jetë pjesëmarrje në një trajnim në nivel ndërkombëtar i ofruar nga Childhub.org .
Kandidaturat mund të propozohen në adresën elona.halilosmani@femijet.gov.al deri në datën 25 maj 2017. Propozimi duhet të përmbajë një argumentim të shkurtër (max 150 fjalë) mbi kandidaturën e propozuar. Kandidaturat do të vlerësohen dhe përzgjidhen nga Komisioni i Vlerësimit pranë MMSR.

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
Olta Xhacka
UNICEF Albania
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve / Observatory for Children’s Rights
Terre des hommes Albania

Informacion në lidhje me përmbytjet që ndodhën gjatë Janarit 2016

11 Janar 2016

Nga fillimet e vitit 2016, Shqipëria ka kaluar një situatë të përmbytjeve e cila zgjati pothuajse 1 javë. I gjithë vendi dhe gjithë krahinat ishin të përfshirë në një situatë të përmbytjeve që prekën familjet, bujqësinë dhe blegtorinë. Kohët e fundit Shqipëria ka kaluar situatën e përmbytjeve shumë shpesh, dhe kjo është hera e tretë që nga 2015, duke përmendur këtu përmbytjet të cilat kanë ndodhur në shkurt dhe në tetor 2015, dhe Observatori ka nxjerrë të dhëna  rreth situatës, të cilat ju mund të gjeni në vijim në Link: http: http://observator.org.al/the-situation-in-the-flooded-areas-in-vlora-fier-berat-and-korca-and-the-need-for-intervention/ .

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, me stafin e tij në 12 rajone të vendit ka  mbledhura informacion në lidhje për situatën e përmbytjeve dhe gjendja është :

Rajoni Berat: Në Berat situata është nën kontroll. Flukset e lumit Devoll në komunën Ura Vajgurore janë duke u monitoruar. Prania e ujit është vërejtur në të dy anët e lumit Devoll që mbulojnë një sipërfaqe prej 15 hektarë tokë.

Rajoni Diber: Bazuar në informacionin e Shtabit të Emergjencës së Prefekturës Dibër, situata në Mat dhe Bulqizë është nën kontroll, por në rrethin Dibër (njësi administrative e Melanit) një nga shkollat ​​u mbyll për shkak të disa dëmtimeve që kanë ndodhur në rrugën që lidh shkolla me fshatin për shkak të ujit që rrjedh jashtë nga rrjedhat e lumit. Mësuesit nuk mund të kalojnë rrugën kështu që  mësimi është pezulluar. Në Muhurr, fshati Vajmedhej mësimi nuk është zhvilluar në shkollë, për shkak të dëmeve në çatinë e ndërtesës për shkak të reshjeve, por është zhvilluar në disa ndërtesë private. Ndërhyrja e forcave të ushtrisë në argjinaturën e  lumit Drin, shpëtoi 200 familje nga përmbytjet në fshatin Gjoricë. Në përgjithësi situata është nën kontroll. Nuk ka asnjë familje të evakuuar apo të prekur nga përmbytjet, dhe mësim në shkolla ka qenë i vazhdueshëm.

Qarku i Durrësit: Bazuar në informacionin e Shtabit të Emergjencës së Prefekturës Durrës disa familje të dëmtuara janë strehuar në (Kavalishence)vendpushimet e Ministrisë së Brendshme. Institucionet qendrore dhe vendore shtetërore kanë shpërndarë rreth 2000 pako ushqime dhe veshmbathje për familjet, nga të cilat 600 paketa janë shpërndarë nga Bashkinë e Durrësit. Në mbledhjen e Shtabit të Emergjencës u theksua nevoja për të marrë masa të menjëhershme për të stabilizuar situatën e rrugëve të përmbytura dhe shtëpive të dëmtuara, dhe për të kontrolluar situatën me anë të procesverbaleve. Stafi urgjencës ka theksuar edhe nevojën për investime për të forcuar  argjinaturën e lumit Erzen. Në Komunën e Shijakut 50 familje u evakuuan dhe në Sukth janë evakuar 30 familje.

Qarku Fier: Sipas Shtabit të Emergjencave, në rajonin e Mallakastrës, Lumi Seman ka rrjedhur nga shtrati i lumit të saj, por situata është nën kontroll dhe se ata janë duke vëzhguar situatën e Bashkisë Fier. Disa nga oborret e shtëpive në Levan kanë pasur pak ujë, por nuk ka dëme në shtëpitë apo familjet e prekura. Shtabi i Emergjencës Fier në bashkëpunim me Policinë ka evakuuar 30 familje dhe kanë njoftuar familjet e tjera të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak se situata e cila ishte e rrezikshme për shkak të niveleve të larta të ujit të lumit Shkumbin, në afërsi të fshatit Çermë-Sektor.

Qarku Elbasan: Rruga nga Gramshi në Elbasan nuk ishte e kalueshme, sepse ura ishte dëmtuar. Strukturat vendore janë duke punuar për të bërë urën brenda një periudhe të shkurtër kohe. Në fshatin Miza situata është duke u mbajtur nën kontroll, edhe pse niveli i ujit ka arritur nivelin më të lartë dhe është marrë me pompa motorike.

Rajoni Lezhë: Në Fushë Kuqes, në Bashkinë Lac disa toka bujqësore janë mbuluar nga uji por gjendja është nën kontroll dhe nuk ka dëme në materiale. Rruga Pllanë-Zejmen-Lezhe është e vështirë për t’u kaluar nga automjete, për shkak të rrëshqitjes së tokës.

Rajoni Shkodër: Në  Komunën e  Vaut të Dejës 20 familje në fshatin Fan dhe 50 familje në Bashkinë Shkodër rrezikonin nga përmbytjet, por nga  ndërhyrjet gjendja është mbajtur nën kontroll. Në Hajmel 500 hektarë tokë u përmbytën, dhe një urë në Vig Mnelle u shkatërrua .Rruga Qafë Thore-Boge-Theth nuk është e kalueshme dhe rrugën Puke – Iballë është e kalueshme vetëm në një mënyrë.

Rajoni Tiranë: Zona Don Bosko është një nga zonat më të prekura nga përmbytjet në Tiranë. Uji ka bllokuar rrugët për shkak të bllokimit të kanaleve kulluese. Rruga nuk është e kalueshme dhe njerëzit nuk ishin në gjendje të kalojë nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Stafi urgjencës në Tiranë thekson se ata kanë evakuuar 60 familje rome të zonës Bregu Lumit, të cilët ishin strehuar në mjedisin e shkollës Misto Mame. Niveli i lumit të Lanës ka arritur maksimumin dhe rreziqet e saj të dalin në zonën pranë pallatit me shigjeta. Në rrugë Mentor Xhemali për shkak të shirave të dendur rrezikonin që  uji ti hynte mbrena në  shtëpitë. Në Berzhita 4 familje janë evakuuar nga Shtabi i Emergjencave për shkak të rrezikut të rrëshqitjes së dheut. Në komunën e Rrogozhinës, lumi Shkumbin ka përmbytur zonën dhe stafi i Emergjencës po ndërmerr veprime për  të evakuohen disa familje.

Krahasimi i numrit të familjeve të evakuara nga përmbytjet Shkurt 2015 vs tetor 2015 vs janar 2016

 

Workshop dhe Debate Çdo fëmijë në shkollë

Tiranë, 27 janar 2016

Workshop dhe Debate

Çdo fëmijë në shkollë- Faza II

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Ministria e Arsimit dhe Sportit në partneritet me UNICEF- Shqipëri kanë realizuar Workshopin në kuadër të zbatimit të nismës “Çdo fëmijë në shkollë”.

Nisma “Çdo fëmijë në Shkollë” po realizohet nën vëmendjen e MAS, në partneritet me UNICEF dhe po zbatohet nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve. Kjo nismë ka filluar në vitin 2013 dhe ndiqet nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve nga viti 2014 e në vazhdim, me synim identifikimin dhe rregjistrimin në shkollë të të gjithë fëmijëve në moshë të detyrimit shkollor si edhe parandalimin e braktisjes së shkollës nga ana e fëmijëve që janë në rrezik braktisjeje. Nisma synon ngritjen e mekanizmave të mjaftueshme që çdo fëmijë i moshës së detyrimit shkollor të ndjekë shkollën 9-vjeçare.


Ky Workshop ka mbledhur bashkë drejtues dhe përfaqësues të Drejtorive Arsimore Rajonale dhe Zyrave Arsimore, specialistë të MAS, si dhe ekspertë për mbledhjen e të dhenave për rregjistrimin dhe mbajtjen e evidencave për rregjistrimin e fëmijëve në shkollë në të gjithë Shqipërinë.

workshop-cdo_femije_ne_shkolle

Situata në zonat e përmbytura në Vlorë, Fier, Berat dhe Korçë dhe nevoja për ndërhyrje

Plani i veprimit për fëmijë 2012-2015

Fillimi i vitit shkollor 2015-2016

Shpërndarja e teksteve falas dhe debate mbi fëmijët Rom dhe Egjiptian në vitin shkollor 2015-2016

Observatori Fier – 14 Nëntor 2011

Komente mbi Draftin Plani i Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë

Zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve – Fier ka organizuar tryeza të rrumbullakta me aktorët lokalë për t’i njohur ata me Draft- Planin e Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë të hartuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu Observatori ka marrë opinionet e aktorëve në lidhje me këtë draft. Disa nga institucionet lokale që morrën pjesë në diskutimet rreth Planit të Veprimit ishin: Drejtoria e Shërbimeve të Përkujdesjes Shoqërore Qarku Fier, Zyra Rajonale e Shërbimeve Sociale Shtetërore, Terre des Hommes Fier, Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve, Drejtoria rajonale e Shëndetësisë, Zyra e Ndihmës Ekonomike dhe Përkrahjes Sociale Komuna Fratar, Zyra e Ndihmës Ekonomike dhe Përkrahjes Sociale Komuna Qendër dhe Zyra e Ndihmës Ekonomike dhe Përkrahjes Sociale Bashkia Lushnje . Institucionet shprehën mendimet e tyre për përmirësimin e disa pikave në Draft- Planin e Veprimit:

 • Mjekët e familjes në përputhje me ligjin në fuqi nr 9669 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet famijlare”, duhet të depistojnë rutinë në çdo familje, në mënyrë që të evidentojnë që në momentet e para dhunën tek fëmijët
 • Të promovohet ushqyerja e shëndetshme e fëmijëve.
 • Të përmirësohet aksesi i shërbimeve të fëmijëve në kujdesin shëndetësor parësor, dytësor etj, kjo pasi në shumë zona të vecuara rurale të qarkut të Fierit, shumë fëmijë për shkak të infrastrukturës jo të favorshme e kanë të vështirë të marrin shërbime shëndetësore cilësore.
 • Përmirësimi i ligjit për median në mënyrë që të specifikohen llojet e programeve që mund të sjellin pasoja negative tek fëmijët.
 • Krijimi i mundësive të njëjta për fëmijët me aftësi të kufizuar.
 • Të mos ketë problem në proçesin e rregjistrimit të fëmijëve
 • Masivizimi i numrit të shkollave verore në zonat periferike të qarkut të Fierit, ku të integrohen edhe fëmijët romë dhe egjyptian
 • Studime më në detaje për fëmijët e zonave rurale që braktisin shkollën si pasojë e punës në bujqësi dhe blegtori dhe marrja e masave lehtësuese.
 • Kurrikulat duhet të kenë sa më shumë informacion ndërgjegjësues për fëmijët për dhunën, Hiv- Aids, braktisjen e shkollës, duhanin etj.

Observatori Fier – 22 Gusht 2013

Fier më, 22 Gusht 2013

Informacion mbi takimin e realizuar në Fier në kuadër të projektit “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës të mospërjashtimit social të fëmijëve – RIDE”

 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve -Fier në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimeve të Përkujdesjes Shoqërore Fier dhe me mbështetjen e përfaqësisë së UNICEF-it në Shqipëri. , më datë 22 Gusht 2013 në ambientet e sallës së Prefekturës Fier organizoi takimin e parë me grupin e punës në kuadër të zbatimit të projektit: “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës të mospërjashtimit social të fëmijëve”.

 

Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale (Drejtoria e Shërbimeve të Përkujdesjes Shoqërore- Këshilli i Qarkut Fier, Prefektura Fier, Shërbimi Social Shtetëror zyra rajonale Fier, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Fier, Drejtoria Rajonale e Policisë së Qarkut Fier), përfaqësues nga OJF lokale , punonjës të njësisë për të drejtat e fëmijëve në komunë dhe administratorë sociale.

Takimi u realizua sipas programit ku u prezantuan pjesëmarrësit dhe fjala përshëndetëse iu dha Drejtorit të Shërbimeve të Përkujdesjes Shoqërore- Këshilli i Qarkut Fier, Z. Astrit Hysi, i cili garantoi mbështetjen e tij të vazhdueshme në realizimin e suksesshëm të ketij projekti.

Më pas fjalën e mori Znj. Arlinda Ymeraj, Përgjegjëse e Politikave Sociale në zyrën Rajonale të UNICEF-it në Shqipëri, si një mbështetëse e kësaj nisme pozitive për përmirësimin e politikave sociale të fëmijëve.

Znj.Elma Tërshana me cilësinë e drejtueses së projektit bëri një prezantim të Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve dhe  të projektit “Forcimi i Shërbimeve të Mirëqenies Sociale të Fëmijëve në nivel rajonal, në përgjigje të implementimit të politikës së mospërjashtimit social të fëmijëve”. Ky projekt synon ndër të tjera që të identifikojë ato raste të abuzimit të fëmijëve, të cilët sistemi përkatës i mbrojtjes nuk i identifikon dot. Nëse flasim për fëmijët që jetojnë në familje të varfra me NE, pjesë e varfërisë janë dhe ato familje që nuk u është pranuar kërkesa për NE apo dhe ato familje që për shkak të procedurave nuk arrijnë të aplikojnë për NE. Gjithashtu pjesëmarrësit morën informacion mbi shtrirjen territoriale të këtij projekti edhe në qarqet Shkodër e Kukës.

Nga të pranishmit pati pyetje dhe diskutime për situatën e të drejtave të fëmijëve në Qarkun Fier.

Disa nga konkluzionet e këtij takimi ishin;

– Zyra e projektit RIDE do të mundësojë koordinimin dhe harmonizimin e të gjithë strukturave të mirëqënies sociale në nivel rajonal dhe lokal, për të siguruar se asnjë fëmijë nuk përjashtohet nga gëzimi i të drejtave të tyre. Një gjë e tillë do të realizohet nëpërmjet rrjetëzimit të sfidave/ vështirësive, arritjeve dhe kapaciteteve ekzistuese. Kjo iniciativë e re do të ndihmojë në ofrimin e shërbimeve të integruara për fëmijët (jo vetëm përfitime nga skema e ndihmës ekonomike, por edhe nga fushat e tjera të mirëqenies sociale).

– Nxitja e njësive vendore për të aplikuar për projekte në mënyrë që të përfitojnë nga Fondet e pakufizuara. Në këtë mënyrë njësitë vendore duhet që të planifikojnë nevojat thelbësore që kanë nevojë për zgjidhje imediate.

– Sugjerim për politikat sociale; krijimi i një buxheti të përgjithshëm të mirëqënies sociale, (jo ndarja e tij në aspekte specifike: për romët, gratë e veja etj), në mënyrë që të shmanget diskriminimi në përftitimin e shërbimeve.

– Një rast pozitiv i cili u identifikua gjatë këtij takimi ishte rasti i Znj.Suela Spaho, mjeke familje në Drejtorinë Rajonale të Shëndetësisë, e cila prej 4 vjetësh është koordinatore e PEACE Corps, duke ofruar shërbime për fëmijët në komunat dhe fshatrat që kanë një përqëndrim më të lartë të fëmijëve të komunitetit romë (Levan, Baltëz, Drizë).

– Në Komunën Qendër Fier janë 7 raste të fëmijëve deri në moshën 2-3 muajsh, të cilët nuk janë të regjistruar në zyrën e gjendjes civile. Përpjekjet për zgjidhjen e këtyre rasteve kanë konsistuar në kontaktimin me Shërbimin Ligjor falas në Tiranë. Ndërkohë familjet nuk kanë mundësi ekonomike për kryerjen e gjyqit (për të përfituar njohjen e atësisë). Për këto raste duhet asistuar nëpërmjet ndërhyrjes së gjykatës, gjendjes civile, mjekëve të familjes. Për këto 7 raste njësugjerim për fillimin e punës së zyrës së projektit RIDE, është kontaktimi i përfaqësuesit të kësaj komune me përfaqësues të zyrës së gjendjes civile në Këshillin e Qarkut Fier. Ndërsa sugjerimi i kësaj Komune është forcimi i bashkëpunimit me Këshillin e Qarkut Fier në mënyrë që të përfitojnë fëmijët e komuniteteve Rome.

– Rastet e sjella nga kryetari i Shoqatës së Fëmijëve Jetim lidhen me rritjen e përmasës së krimit në familje. Një familje me 4 fëmijë, të cilët janë pa shtëpi por kanë në dispozicion tokë. E ëma është dënuar me burg. Ndërkohë fëmijët për shkak të pronësisë së tokës, nuk përfitojnë nga skema e ndihmës ekonomike. Anëtarët e Këshillit të Komunës duhet të këmbëngulin për heqjen e tokës, pasi nuk përdoret nga fëmijët, në mënyrë që ata të bëhen pjesë e skemës së ndihmës ekonomike. Gjithashtu Këshilli i Komunës duhet ta ndihmojë nëpërmjet një planifikimi më të mirë të buxhetit, duke shtuar vlerën mujore të ndihmës. Problemet vijnë edhe nga fëmijët e lindur jashtë martese, ku shumë fëmijë nuk marrin statusin e jetimëve.

 

Punoi:

Eridjona Kica

Eksperte Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, Fier

Observatori Fier – 14 Nëntor 2011

Zyra e Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve – Fier ka organizuar tryeza të rrumbullakta me aktorët lokalë për t’i njohur ata me Draft- Planin e Veprimit 2011-2015 të Strategjisë Kombëtare për Fëmijë të hartuar nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Gjithashtu Observatori ka marrë opinionet e aktorëve në lidhje me këtë draft. Disa nga institucionet lokale që morrën pjesë në diskutimet rreth Planit të Veprimit ishin: Drejtoria e Shërbimeve të Përkujdesjes Shoqërore Qarku Fier, Zyra Rajonale e Shërbimeve Sociale Shtetërore, Terre des Hommes Fier, Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve, Drejtoria rajonale e Shëndetësisë, Zyra e Ndihmës Ekonomike dhe Përkrahjes Sociale Komuna Fratar, Zyra e Ndihmës Ekonomike dhe Përkrahjes Sociale Komuna Qendër dhe Zyra e Ndihmës Ekonomike dhe Përkrahjes Sociale Bashkia Lushnje . Institucionet shprehën mendimet e tyre për përmirësimin e disa pikave në Draft- Planin e Veprimit:

 • Mjekët e familjes në përputhje me ligjin në fuqi nr 9669 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet famijlare”, duhet të depistojnë rutinë në çdo familje, në mënyrë që të evidentojnë që në momentet e para dhunën tek fëmijët
 • Të promovohet ushqyerja e shëndetshme e fëmijëve.
 • Të përmirësohet aksesi i shërbimeve të fëmijëve në kujdesin shëndetësor parësor, dytësor etj, kjo pasi në shumë zona të vecuara rurale të qarkut të Fierit, shumë fëmijë për shkak të infrastrukturës jo të favorshme e kanë të vështirë të marrin shërbime shëndetësore cilësore.
 • Përmirësimi i ligjit për median në mënyrë që të specifikohen llojet e programeve që mund të sjellin pasoja negative tek fëmijët.
 • Krijimi i mundësive të njëjta për fëmijët me aftësi të kufizuar.
 • Të mos ketë problem në proçesin e rregjistrimit të fëmijëve
 • Masivizimi i numrit të shkollave verore në zonat periferike të qarkut të Fierit, ku të integrohen edhe fëmijët romë dhe egjyptian
 • Studime më në detaje për fëmijët e zonave rurale që braktisin shkollën si pasojë e punës në bujqësi dhe blegtori dhe marrja e masave lehtësuese.
 • Kurrikulat duhet të kenë sa më shumë informacion ndërgjegjësues për fëmijët për dhunën, Hiv- Aids, braktisjen e shkollës, duhanin etj.