Entries by Observatori i te drejtave te femijeve

Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë

Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë bëhet në përputhje me nenin 13 të Kreut IV “Arsimi bazë” i Dispozitave Normative për sistemin arsimor parauniversitar, 2013. Procedurat e regjistrimit të nxënësve në klasën e parë Regjistrimi i nxënësve në klasën e parë të arsimit bazë për vitin e ri shkollor bëhet në dy javët e […]

Vlerësimi i aksesit në shërbime për migrantët e kthyer

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori), me mbështetjen e Agjensisë Austriake për Zhvillim (ADA), ka zbatuar gjatë periudhës Mars – Maj 2017, në qarkun e Dibrës, Fierit dhe Tiranës, nismën “Hartëzimi i Emigrantëve të kthyer shqiptarë (fokus i veçantë mbi fëmijët dhe familjet e tyre)”. Duke besuar se emigrantët e kthyer janë një grup […]

Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijet#InvestojmePerFemijet

Në pritje të 1 Qershorit 2017…. #UneMbrojfemijet#InvestojmePerFemijet Çmimi “Punonjësi i vitit për mbrojtjen e fëmijëve” dhe “Organizata e vitit për Mbrojtjen e fëmijëve” Ky çmim ka si qëllim të vlerësojë kontributin e jashtëzakonshëm që individë apo organizata japin për fëmijët, në mënyrë që ata të jetojnë të mbrojtur nga cdo formë e dhunës – duke […]

Event prezantues i raportit mbi martesat nën moshë

Tiranë, 10 Mars 2017 Observatori në partneritet me Fondin Kanadez për Iniciativat Lokale (CFLI), realizuan takimin prezantues të raportit mbi aspektet ligjore, praktikën gjyqësore dhe çështjet sociale të martesave nën moshë në Korçë dhe Pogradec për periudhën 2011 – 2016. Observatori me mbështetjen e CFLI ka zbatuar nismën “Parandalimi i martesave të hershme në fuqizimin […]

Tryezë diskutimi, Drejtësi për të miturit

Tiranë, 16 Dhjetor 2016 Tryezë diskutimi mbi raportin “Me zërin e të miturve të privuar nga liria” Avokati i Popullit, në bashkëpunim me Observatorin për të Drejtat e Fëmijëve dhe UNICEF lancuan raportin “Me zërin e të miturve të privuar nga liria – Vlerësimi i kushteve dhe trajtimit në institucionet e ndalimit, paraburgimit dhe burgimit”. […]

Workshop – Debat mbi të dhënat si parakusht i vendimmarrjes efektive për fëmijët

Tiranë, 15 nëntor 2016 Workshop dhe debat Të dhënat parakusht i vendimmarrjes efektive për fëmijët Më dt. 15 Nëntor u zhvillua Workshopi i Rajonit të Tiranës me temë “Të dhënat parakusht i vendimmarrjes efektive për fëmijët”. Ky Workshop u realizua në  zbatim të projektit “Mbështetja e Observatorit në planifikimin e politikave në bazë të të […]

ÇDO FËMIJË NË SHKOLLË

Debat mbi zbatimin e Urdhrit Treministror “Për identifikimin dhe regjistrimin në shkollë të të gjithë fëmijëve të moshës së detyrimit shkollor” __________________________________________ “Fëmijët nuk e braktisin shkollën kur janë 16 vjeç, por e neglizhojnë atë që në klasë të parë dhe më pas presim 10 vjet për ta zyrtarizuar këtë braktisje” (Bob Keeshan) _______________________________________________ (Rasti […]

Trajnime dhe debate me përfaqësues të shkollave pilot- Maj 2016

Nisma “Çdo fëmijë në Shkollë” po realizohet nën  vëmendjen e MAS, falë mbështetjes së UNICEF dhe po zbatohet nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve. Kjo nismë ka filluar në vitin 2013 dhe ndiqet nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve nga viti 2014 e në vazhdim, me synim identifikimin dhe rregjistrimin në shkollë të […]

Takime, konsultime dhe debate në lidhje me ecurinë e identifikimit të fëmijëve jashtë shkolle

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve (Observatori) përgjatë muajve Shkurt- Prill 2016 realizoi takime, konsultime dhe debate me grupe të veçanta pjesëmarrësish për të diskutuar në lidhje me ecurinë e identifikimit të fëmijëve jashtë shkolle. Takimet u realizuan në kuadër të zbatimit të nismës “Çdo fëmijë në shkollë”, me vëmendjen e veçantë të Ministrisë së […]

Informacion në lidhje me përmbytjet që ndodhën gjatë Janarit 2016

11 Janar 2016 Nga fillimet e vitit 2016, Shqipëria ka kaluar një situatë të përmbytjeve e cila zgjati pothuajse 1 javë. I gjithë vendi dhe gjithë krahinat ishin të përfshirë në një situatë të përmbytjeve që prekën familjet, bujqësinë dhe blegtorinë. Kohët e fundit Shqipëria ka kaluar situatën e përmbytjeve shumë shpesh, dhe kjo është […]